BIURO PRZEWODNIKÓW WYSOKOGÓRSKICH IVBV

Podstawowy kurs lawinowy, sezon 2018 – Karkonosze

Szkolenie
Dwudniowe szkolenie lawinowe na poziomie podstawowym, zorientowane na praktyczne umiejętności przydatne przy uprawianiu turystyki narciarskiej (snowboardowej). Obejmuje zagadnienia i ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zagrożenia, podejmowania decyzji w terenie oraz wyboru trasy podejścia i zjazdu. Baza w Schronisku Pod Łabskim Szczytem. Jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w wersji pieszej.

Program
Pierwszy dzień kursu podstawowego obejmuje praktyczne zajęcia z używania sprzętu lawinowego i ratownictwa w zespole oraz prezentacje dotyczące korzystania z rekomendowanej przez nas strategii lawinowej Avaluator 2.0, rozpoznawania i unikania zagrożenia, interpretacji komunikatów lawinowych oraz podstawowych błędów będących przyczynami wypadków lawinowych.

Drugi dzień to wycieczka pozwalająca uczestnikom zaaplikować nabytą dzień wcześniej wiedzę. Ćwiczymy tryb podejmowania decyzji w terenie, wybór trasy podejścia i zjazdu oraz procedury bezpieczeństwa.

Termin:
10-11.02.2018
24-25.02.2018
10-11.03.2018
24-25.03.2018

Koszt kursu:
500 zł na osobę

Warunki:
Podany koszt zawiera:
Przewodnik z międzynarodowymi uprawnieniami IVBV.
Użyczenie sprzętu lawinowego osobom nie posiadającym własnego.
Zestaw Avaluator 2.0 dla każdego uczestnika.
Certyfikat ukończenia kursu lawinowego ABC.

Uwagi:
Podany wyżej koszt wynosi gdy grupa składa się z minimum 4 osób, maksymalnie to 6 osób na przewodnika.
Możliwe jest zorganizowanie wersji pieszej szkolenia.


 

email